Spidsfolket – desmerdyr i forklædning

leiflines er mine lifelines - linjer vedr. livet: historier, kommentarer, journalistik, essays og billeder.

Spidsfolket – desmerdyr i forklædning

”Det er godt at have orden i sagerne,”, som man siger: at være på forkant, at holde sig ajour.

Som en nu afdød kendt erhvervsmand engang udtrykte det: ”rettidig omhu”, eller som spejderne udtrykker det: ”vær beredt”. Det er vigtigt, og det er rigtigt.

Der skrives to-do-lister, inden man går i seng, når man står op, inden man holder ferie, efter man har holdt ferie, op til jul og efter jul, når haven skal tilsås eller ørene efterses. Håndskrevne lister og sedler med stikord over ting, der skal købes og ting, der skal gøres, og ting, som ikke må glemmes.

Der skrives masser af sådanne dosmersedler i Spidsfolkenes land. Man kan ikke sige noget ondt om disse stumper af folkelig litteratur. Det er så udmærket.

Nu kan man selvfølgelig indvende, at ordet dosmer, som jo nok har inspireret til ordet dosmerseddel, ikke er entydigt positivt. Ordet er afledt af det oldnordiske ord, dosma, der betyder halvsove og egentlig beskriver en halvdum person, et fjols eller en dumrian, som måtte bruge sedlen som en mulighed for at huske, hvad han ellers ville have glemt. Men den, der sover, synder jo ikke.  

Det er heller ikke sikkert, Spidsfolkene kan vedkende sig at være hverken halvdumme eller specielt døsige.
Det er jo tanken, der tæller, så det er vigtigt i det mindste at have viljen til at huske at minde sig selv om, det man måtte risikere at kunne glemme.

Modsætningen til en dosmerseddel må være en desmerseddel.
Sådanne skrives der ikke mange af, uagtet at der kunne stå mindst lige så mange ting på en desmerseddel som på en dosmerseddel.

En desmerseddel er afledt af ordet desmer, som henviser til desmerdyret. Disse dyr er enestående hurtige i deres bevægelser, en egenskab, der er særdeles nyttig, når de for eksempel tager kampen op med en slange og skal undgå at blive bidt. Undvigelse er altså desmerdyrets helt specielle færdighed, rent bortset fra den også udskiller en meget kraftig lugt, når den afmærker sit territorium.

For mange Spidsfolk er det i lighed med desmerdyret et speciale at undvige, undgå, løbe fra, smutte, sno sig eller vige udenom, forebygge og fortie. Simpelthen undlade at tage stilling.

Det er ikke noget, man skriver op på sedler, men det kunne man da begynde med. F.eks. kunne man skrive:
”I dag vil jeg ikke tage stilling til

 • situationen i Syrien eller Congo
 • homofobiske tilråb
 • flygtningestrømmen
 • mobning på arbejdspladsen
 • kameraovervågning på offentlige steder
 • klimakrisen
 • cafépenge til de studerende
 • mikroplast i verdenshavene og
 • vilkårene for psykisk lidende
 • årets bil
 • eller noget som helst andet.